Företaget

Ravent AB är ett mindre företag som sysselsätter 3 anställda. Företaget startade 1979 som enskild firma, ombildades 1987 till AB. Undertecknad, som är ägare idag, övertog bolaget 1998. Har varit inom ventilationsbranschen i 26 år. Före detta ägaren, som idag arbetar som konsult i företaget, har varit i branschen sedan 1953.

Vi arbetar med alla former av vent, entreprenader och upprättande av förslag och handlingar för totalentreprenader. Detta utförs i samarbete med VVS-konsult eller vid mindre entreprenader av oss själva. Vi har även egen verkstad där vi tillverkar kanaler.

Som framgår av vår referenslista utför vi arbeten i hela Storstockholmsområdet med närliggande orter.

Med vänlig hälsning,
Per Andersson